Prosimy uzupełnić wszystkie pola formularza wraz z danymi umożliwiajacymi skontaktowanie się z Państwem

1. Prosimy o poprawne wypełnienie formularza oraz dokładne opisanie występującej usterki.
2. Dane urządzenia: typ oraz numer fabryczny, znajdują się na Karcie Gwarancyjnej lub na obudowie.
3. Prosimy oczekiwać kontaktu na telefon lub adres e-mail podany w zgłoszeniu.
4. Wysłanie niniejszego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.